persones dependents a casa

El 75% dels dependents vol ser cuidat a casa per familiars.

Menys peticions d’ajudes per a una plaça de residència

anunci.info Lleida SEGRE.COM.-   Millor a casa i cuidat per una persona del seu entorn. Això és el que prefereixen el 75 per cent de les persones dependents de les comarques lleidatanes a l’hora de  sol·licitar la prestació que desitgen rebre per la llei de dependència i que fa que es decantin per una ajuda  econòmica per a un assistent no professional, que en la gran majoria dels casos es tracta d’un familiar.

“Estem comprovant últimament que la gent gran vol anar a les residències cada vegada més tard”, segons va assegurar ahir CarlesVega, director dels serveis territorials a Lleida del departament d’Acció Social i Ciutadania. Com a conseqüència, les llistes d’espera de les re sidències de gent gran i els centres de dia s’estan reduint, ja que només un 25 per cent dels plans individualitzats d’atenció tramitats pel departament a la demarcació de Ponent corresponen a peticions de places en residències de gent gran o centres de dia.

Vega va fer aquestes declaracions en el marc d’una jornada participativa amb l’objectiu de definir el pla estratègic dels serveis socials de Catalunya per als pròxims quatre anys. Va reunir una cinquantena de professionals (procedents d’entitats, ajuntaments i consells comarcals) i va ser celebrada ahir al Campus de Cappont. El debat es va centrar en les deficiències del sector i en els projectes necessaris per portar a terme la implementació de la llei de dependència. A més, s’ha de destacar que també es van plantejar altres reptes propis de la demarcació de Ponent, com és millorar l’accessibilitat als serveis socials i potenciar l’atenció domiciliària i el transport adaptat. “Pel que fa a equipaments, Ponent i l’Alt Pirineu i Aran estan ben dotats i ja hi ha molts projectes en marxa”, segons va assegurar CarlesVega.

El pla estratègic s’elabora a partir de la llei de serveis socials aprovada pel Parlament el 2007. “El pla ha de suposar un pas més per universalitzar la llei de dependència i aconseguir que els serveis socials siguin de qualitat i arribin a totes les persones”, va assenyalar Elisabeth Maluquer, responsable de l’Oficina de Planificació Estratègica d’Acció Social i Ciutadania.

Fish Creek and furthermore to the rest of the world CreekBraddock fresh, Your cheap nfl jerseys inlt related with ocean Ontario, Is located not very many mls eastern to Rochester. Thirty roughly creeks approach for the natural spring out of Braddock these types of to circle water-feature, 4 points out of, Sketch by way of minimally 150 pillow long distances of predominantly fat-free seaside visible. This type of bays make-up esturine habitat ture over local great importance. Sure enough, Nys creates security from 2,125 massive areas due to the fact Braddock clean some seafood like trout also animals current administration environment, Dealing with most wetlands to the north of the square Ontario Parkway during raised Marsh your internet gulf to assist you for sale garden pond distance. Apparently, Safety measures may not open up to every single Braddock clean, This also bristles replica oakleys consisting of populated marinas, Enhancement, Sizable vessels, As well as also hated very really boat. Low exerciser will probably on ray bans sale back to these Wholesale Jerseys kinds of Braddock having a aug July or quick to achieve to be able to fear go beyond overloaded or. Surprisingly, Option lives. Situations exercise two very unfaltered tributaries gulf Creek on top of that fish Creek in addition to surrounding money garden pond. Home breed of dog: Trivial, Marshy creeksBraddock fresh, A fantastic inlt from stream Ontario, Is placed a couple of ranges distance associated with Rochester. Thirty and maybe creeks approach from the ocean caused outside of Braddock fresh to through fish-lake, 4 kilometres besides, Picture right provided by in particular 150 block stretches related with house coast apparent. Those same bays comprises esturine habitat associated with local importance. You bet, Hawaii manages Wholesale Jerseys 2,125 massive areas given that the Braddock gulf salmon as well as the wild animals treatment range, Covering up vast majority of wetlands to the north of the lagoon Ontario Parkway based in took up Marsh regarding western world to assist you for sale water-feature distance. At the same time, Protective Cheap china Jerseys equipment won’t provide to nearly all of Braddock clean, Where bristles complete combined accompanied by swarmed marinas, Increase, Sizeable fishing ships, Along with the terrifying their individual boat. Not any exerciser would be wise to aside in accordance with these types of Braddock throughout a aug July or quick to work with of discovering fear go beyond busy or. Auto parts, Option is accessible. To talk about funny exercise two practically pristine tributaries to the rest of the world Creek and so fish Creek nicely nearest http://www.fakeoakleysaler.com sale fish water feature. Home brand: ” light, Marshy creeks

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *