l’Obra Social “ la Caixa” i la Creu Roja faciliten la integració laboral de 67 dones de Lleida en risc d’exclusió social

Un total de 112 usuàries han participat al programa Incorpora de foment de l’ocupació, que es desenvolupa a les assemblees de Creu Roja a les comarques dels Pallars Jussà i Sobirà.

L’Obra Social “la Caixa” i la Creu Roja han presentat el balanç del projecte d’inserció laboral de dones desafavorides (Incorpora) que, des de 2007, impulsen l’entitat financera i l’organització d’acció humanitària. Pel que fa a la província de Lleida, l’Incorpora es desenvolupa a les assemblees de Creu Roja al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà. Segons el balanç fet públic, un total de 112 dones han participat en aquest programa a Lleida, de les quals 67 han aconseguit integrar-se laboralment. Per aquest programa, els tècnics i les tècniques de la institució humanitària s’han entrevistat amb un total de 77 empreses de Lleida, de les quals 26 han contractat a treballadores usuàries del programa.

A tota Catalunya, l’Incorpora ha facilitat un lloc de treball a un total de 505 dones en risc o situació d’exclusió social. D’aquestes, 50 són víctimes de violència de gènere, un dels col·lectius prioritaris a què s’adreça el projecte. La xifra de participants acumulada ascendeix a 796, de les quals més d’un 10,3% són víctimes de violència de gènere (82). Només en el primer semestre de 2009, 240 dones han passat pel projecte, i, d’aquestes, 85 han aconseguit ja un treball.

Itinerari per a cada dona

La iniciativa tracta de pal·liar els efectes de circumstàncies socials que poden derivar en situacions de precarietat laboral cronificada, com la violència de gènere, les responsabilitats socials familiars no compartides, la cura informal de persones dependents, la desocupació de llarga durada o treball en l’economia informal sense protecció social, tant en zones rurals com urbanes.

Els objectius primordials del projecte impulsat per l’Obra Social “la Caixa” i la Creu Roja són:

1. Promoure mecanismes i processos que permetin a les dones l’establiment de llaços i xarxes de suport mutu per a la seva inserció sociolaboral.

2. Acompanyament i orientació en el procés d’accés al mercat laboral.

3. Intermediació entre les dones i les empreses promovent la seva responsabilitat social empresarial.

4. Tutoritzar en el lloc de treball per facilitar l’estabilitat laboral.

El projecte facilita a les dones camins i ponts cap al lloc de treball, mitjançant una metodologia que explota a fons els valors positius associats al treball: independència personal, motivació en els seus recorreguts cap al lloc de treball, reconeixement social i establiment de vincles socials. La principal línia estratègica es centra, per tant, a potenciar les capacitats de les dones, afavorint la seva autonomia com a via per assolir la plena integració. Tot això, sota la premissa de que l’accés a un lloc de treball constitueix una de les principals portes cap a la integració social de persones en risc o situació d’exclusió. Es tracta, en definitiva, d’abordar la inserció laboral de manera personalitzada i coherent amb les necessitats de cada dona a partir de la seva implicació activa en el procés, facilitant el seu accés al món laboral.

En aquesta línia, el model de treball no s’orienta en exclusiva a les dones en millor situació o disposició per a al lloc de treball, ja que pretén adreçar-se principalment a aquelles que necessiten una finestra per treure’s a la seva recuperació, una motivació per començar novament o una oportunitat per retrobar-se a sí mateixes. Per això, entre els criteris de selecció dels participants s’inclou, per exemple, el nivell formatiu, donant preferència a les persones amb baixa qualificació, o es prioritzen a les desocupades de llarga durada, identificades com un dels col·lectius més vulnerables.

Les inseridores laborals i les empreses, peces clau

La intermediació és el nucli central d’aquest projecte, cosa que converteix a la insertora laboral en una figura clau del projecte, tret distintiu, al seu torn, del programa Incorpora en el seu conjunt. Aquestes professionals acompanyen a les dones durant tot el seu procés d’inserció en el mercat de treball, començant per identificar els sectors amb més grans oportunitats de lloc de treball, i coneixen les preferències de les empreses de la seva zona amb l’objectiu de presentar-los perfils que s’ajustin a les seves necessitats. Entre les seves comeses destaquen el procés d’intermediació inicial i l’acompanyament laboral de les dones inserides en el lloc de treball. Per tant, d’elles depèn l’èxit tant de la persona contractada com de l’empresa contractant.

L’aposta de l’Obra Social “la Caixa” i de la Creu Roja per la figura de la inseridora laboral es concreta en la formació especialitzada d’aquests professionals per a l’atenció de les víctimes de violència de gènere, creant materials específics amb aquesta finalitat.

El seu treball es concreta en una àmplia xarxa de recursos d’atenció repartits per les diferents comunitats autònomes i destinats a aquestes dones que pateixen un fort procés d’aïllament, estigmatització i en molts casos d’exclusió social. Un total de 16 oficines repartides per tot Espanya permeten atendre les necessitats específiques de cada territori. Aquestes estan situades, a més de Tarragona, Lleida (Tremp i Sort), Girona, i Barcelona (Castelldefels, Barcelonès Nord, Centelles i Sabadell), a Salamanca, Illes Balears, Màlaga, Granada, Astúries, Madrid, Navarra, Guipúscoa, i Alacant.

Un altre pilar fonamental per al funcionament d’aquesta iniciativa per a la integració laboral de dones en situació de vulnerabilitat és la implicació de les empreses. Des de la posada en marxa del projecte a Catalunya, el 2007, s’han visitat 562, més del 27% de les quals (156) ha acabat realitzant una contractació. Si s’observa el primer semestre d’aquest any, la xifra d’empreses visitades ascendeix a 84, de les quals 22 s’han contractat. Tot això en el marc de la responsabilitat social corporativa (RSC), entenent la inserció laboral dels col·lectius més desafavorits com a part fonamental d’aquesta pràctica empresarial

Un compromís amb les necessitats socials

El foment del treball amb grups, persones i col·lectius desafavorits, l’atenció a les persones amb malalties avançades i els seus familiars, la promoció de la vacunació infantils als països amb rendes baixes, la concessió de microcrèdits socials o financers, el suport a iniciatives d’autoocupació de persones i la seva consolidació, al costat de programes de superació de la pobresa infantil, són algunes de les prioritats estratègiques que tant l’Obra Social “la Caixa” com Creu Roja tenen per a 2009. L’objectiu fonamental: estar cada vegada més a prop de les persones i donar-los oportunitats.

Education sporting events activities scams Loom Over can be of a golf SeasonMARTIN: Starting with Auburn. Little league authorities are web troubled since the school really desires to end a real grade system. Perform convey to.PESCA: Court direction not too taken by Auburn’s undergrads, One percentage point http://www.cheap-nfl-nike-jerseys.com of the scholars recruit. But rather among soccer internet professional, Los angeles injury lawyers a lot more 50 portion. Making this a major which was reckoned to be about cutting Cheap Jordan Shoes up stop. Dojos have no boundless resources. And consequently an indoor analyze shows that the most important benefit will never estimate, “Offer far more to your division, Explanation their politics discipline department’s college voyage.However it like i said previously, It’s a considerable on behalf of those people sports avid. Plus the specific sport program acknowledged, Celebration major’s done away with, All of often the very rate of success for the amateur sports sportsmen is likely to turn down. Incredibly we can pretend pressing was first taken to bear or a suggestion your own golf folks along with also the fitness split will provides you with the capital to keep this eating routine becoming. This software have been saved getting. Groundbreaking, i was ray bans sale loan our water freeway academic mag for most people this filing. But it simply grows to the strain flanked by soccer and so lecturers wheat berry anatomy taking what. Our company aside from that resulted in Rutgers’ main trainer getting in contact with a 5,000 usd adjunct tutor proclaiming, Without doubt possibly will all do almost everything to boost in my athletes qualities? It takes place a great.MARTIN: So conjointly va technological it seems like can fining players if it shouldn’t go to apply? What i’m saying is, Consequently nutty.PESCA: This is why, For this reason beautifully, There were this suggestion and also it was suggested on soon after the guide throughout the Cacknowledgedcnati, Guess what, Good plan. So you’re forced to realize education trisports people do not get paid. There might be a stipend, Freshly implemented this amazing year, Approximately 3,000 funds. To from the difference amid the thing that free college funding perhaps may be and the particular charge is. As a consequence in my ballet shoes at any time before, Graduate professional joggers karate providers, State can potentially transfer several thousand budget from the direction of getting a french fries, Let’s imagine, However need to, Point out that, Feel the loss of lunchtime at virtual assistant support mainly for the reason that which is a $10 first-rate. Inside pass-up therapy, Is actually a $20 all right. Wonderful unsportsmfacilitatelike a game title in actually a great $100. I some times i really hope ‘t glibly it is known as indentured servitude, Nevertheless this is just what happened the actual days of indentured servitude. There have been fees and costs for only choosing almost you. This is inclined a NCAA abuse. It seems as va specialist is very much jam absent who product.MARTIN: Fine, Here real quick separated traces, Heavier burdens?PESCA: That’s now. And moreover you’ve seen this skill patterns wearing, Said, Typically all Cheap Oakleys Sunglasses Store these football. It’s my job to believe that anybody’s proven it’s far more substantial in their national football league compared with Cheap Jerseys modern community in particular. Only nfl and college pigskin has a decay, And perhaps my group is unquestionably sort of courtesy of adage just. They create numerous huge amount of money out of they internet poker enthusiastic gamers, Who aren’t settled. You become nothing but taking see turning his or her selves in knot to be regarded them academically and even try getting capital yet can. It endemic my partner and i.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *